FCube Cinemas

Releasing Date: Jan 14, 2021

Run Time: 1 Hrs 36 Min

Director: Dipesh Sapkota

Genre: Love story, Action

Cast: Shiva Shrestha, Priyanka Karki, Barsha Raut

Yeuta Yasto Prem Kahani (PG)PG

Yeuta Yesto Prem Kahani is a Nepali movie, starring Shiva Shrestha, Priyanka karki, Shakti Shrestha and Kabita Manadhar and directed by Dipesh Sapkota.